Sportovní centrum mládeže


Jako každý rok za posledních šest let činnosti komise SCM (sportovního centra mládeže) byl vytvořen nový seznam nadějných závodníků do sportovních center mládeže karate pod Českým svazem karate pro rok 2015. Pro tento rok byl věkový limit členů rozšířen na členy od 14 – 20 let.

Dominik Bartuška z našeho oddílu byl vybrán a zařazen do SCM v Praze. Trenérkou SCM je asistentka reprezentace Iva Keslová. Tréninky probíhají každé úterý v Praze od 18:00 do 20:00 hodin. Dominik je také v širším výběru reprezentace v kategorii kata junioři.

G R A T U L A C E !!!

 

2. 8. 2015