Seminář první pomoci


Děti během čtvrtečního odpoledne zhlédly několik ukázek zachycujících situace, do kterých se každý může dostat. Většinou šlo o nehody, při kterých byl někdo zraněn. Děti se učily, jak zjistit, zda člověk dýchá, popřípadě jak ho rozdýchat. Vyzkoušely si záklon hlavy, dýchání z úst do úst i masáž srdce. Zopakovaly si, kam volat třeba při nehodě a co dispečerovi říct. Ukázku si děti užily a snad si z ní i něco odnesly. Děkujeme za ní pracovnici Českého červeného kříže Heleně Mocové.

10. 24. 2014