Přednáška o první pomoci


Ve středu 5. 2. 2014 si děti vyzkoušely, jak oživit člověka nebo i s malou silou dostat do stabilizované polohy. Téměř dvouhodinovou přednášku proloženou videoukázkami se samotným praktickým vyzkoušením pro ně připravila Helena Mocová z Českého červeného kříže.

9. 9. 2014