Letní soustředění 2014


Druhý týden v červenci se konalo letní soustředění karatistů a rodinných příslušníků na kovářovském poloostrovu v hotelu Fontána, který se nachází uprostřed šumavské přírody na břehu Lipenské přehrady. V neděli v podvečer byl sraz v hotelu a od pondělí se začalo trénovat. Každé ráno měly děti od 7:30 do 8 hodin rozcvičku a poté snídani. Od 10 hodin měly první trénink do 11:30 hodin, který byl převážně zaměřen na základní techniku, postoje a cvičení kata. Od 12 hodin byl pro děti připraven oběd a od 14 hodin měly zábavu ve formě sportovních soutěží. Od 16 hodin měly děti druhý trénink do 17:30 hodin. Ten byl zaměřen na cvičení ve dvojicích nácviků technik do kumite a do reálného boje. Během každého tréninku děti absolvovaly protahování pod vedením bývalých gymnastek. Od 18 hodin byla připravena večeře a pro dospělé od 19 hodin cvičení na bossu. Po večeři měly děti volný program do 22 hodin, kdy měly večerku. Během soustředění děti stihly projížďku na kolech vedenou od Kovářova přes Frymburk až do Lipna nad Vltavou, kde si za odměnu mohly sjet na bobové dráze, a dále také výlet parníkem, který s nimi obkroužil během 50 minut část přehrady Lipno. Soustředění bylo zakončené sobotní večerní diskotékou, které se zúčastnily všichni děti, kde projevily nejen talent k samotnému karate, ale také k tanci včetně nejmladšího účastníka soustředění osmiměsíčního sourozence Zuzanky Zíkové. Jako trenér bych rád poděkoval všem dětem, které se soustředění zúčastnily. Velký dík patří také těm, co se aktivně zapojili do organizace či aktivně pomáhali při tréninkách. V nemalé řadě bych chtěl také poděkovat dospělým a rodičům za jejich sportovní aktivitu a výkony, které mě velice překvapily a staly se tak i vzorem a motivací pro děti. Závěrem bych chtěl dodat, že jsem rád, že se nikomu nic nestalo, všichni fyzický zápřah zvládli bez úhony a bez zdravotního problému. Všem dětem přeji příjemné prožití prázdnin a v září se těším na další spolupráci. Ve dnech 8. 9. a 15. 9. 2014 od 18:00 hodin proběhne v budově územního odboru nábor nových dětí od 5 do 15 let do oddílu Karate. Pokud máte zájem přijďte se rozhodně podívat!!!

9. 11. 2014