Africká dívka Ruth

Děti z oddílu každý měsíc přispívají na vzdělávání a potřeby malé Ruth. Jedná se o dobrovolné příspěvky, do projektu se zapojuje zhruba polovina dětí. Dvakrát až třikrát během roku posíláme Ruth balíček s dárečkama a dopisem.

RUTH

Adoptovaná holčička se jmenuje Ruth, je jí 11 let, je z polygamní rodiny a její matka je první ženou otce. Bydlí v hliněném domku o třech místnostech, kde vaří na ohništi před domem a svítí petrolejkou. Jejich domek se nachází na ostrově Rusinga Island v Keni.

 

Rusinga Island – Keňa

Rusinga Island je malý ostrůvek na Viktoriině jezeře v západní části Keni, kde žije asi 22 tisíc obyvatel, z nichž téměř polovinu tvoří děti do 15 let. Je to odlehlá, velmi chudá oblast, kde se většina lidí živí pouze drobným zemědělstvím a rybolovem. Choroby jako malárie, TBC, AIDS, břišní tyfus, parazitická onemocnění atd. jsou zde spolu s podvýživou a nedostatečnou zdravotní péčí obrovským problémem, jenž má mimo jiné za následek i narůstající počet sirotků. Kvůli nedostatku pracovních příležitostí žije na ostrově velký počet chudých rodin. Pro jejich děti, stejně jako pro úplné sirotky, je přístup ke kvalitnímu stravování a vzdělávání velmi obtížný a omezený. Informace a nové technologie sem pronikají jen pomalu.

Rusinga Island na mapě:  Zobrazit na mapě

 

Škola na Rusinga Island

Díky adopci může Ruth chodit do školy a dostává školní pomůcky, školní uniformu a věci běžné potřeby (potraviny, deku, nádoby aj.).

Ruth navštěvuje školu Rusinga Island.

Základní škola

Základní škola sestává ze tří budov – v první jsou třídy 1. stupně (1. – 4.), ve druhé třídy 2. stupně (5. – 8.) a třetí je administrativní blok se sborovnou, kancelářemi a knihovnou. Dokončuje se basketbalové a volejbalové hřiště a v plánu je počítačová učebna a nová budova knihovny. Vzdělávací centrum s halou slouží dětem k večerním aktivitám, jako kino i jako místo pro setkávání komunity a pořádání seminářů. Je vybaveno počítačovou místností, odkud se administrativně zajišťuje chod celého centra. Školní rok má 3 trimestry: leden-polovina dubna, květen-polovina srpna, září-říjen.

Celé komunitní centrum vybudované na ostrově Centrem Narovinu je komplexní odpovědí na problémy a potřeby tamní komunity, je ale zároveň i vzdělávacím centrem, příkladem komunitní spolupráce, výzvou k překonávání předsudků i ukázkou aplikace udržitelných technologií (fotovoltaika, úpravna vody, zavlažovací systém, větrná elektrárna, kompostovací záchody, rybníky a klece na chov ryb apod.). Projekt se postupně rozvíjí od roku 2005, v současné době tvoří areál 15 staveb a rozsáhlá farma.

Sirotčinec poskytuje nový domov 70 sirotkům (40 dívkám a 30 chlapcům), kteří bydlí ve třech ubytovnách.

Mateřská škola, jež používá výukovou metodu Montessori, má k dispozici novou velkou budovu s terasou a její tři třídy navštěvuje celkem 90 dětí ve věku od 3 do 6 let.

Dalšími důležitými součástmi areálu jsou kuchyň se skladem potravin a jídelnou a klinika, jež má k dispozici budovu s laboratoří, lékárnou, sterilizační místností, prádelnou, třemi ambulancemi, porodním sálkem, osmi lůžky a samozřejmě čekárnou s recepcí a registrem pacientů. Důležitým vybavením je terénní auto používané jako sanitka. Součástí kliniky je i domek, kde jsou ubytováni lékaři a dobrovolníci ze zahraničí. Má dva pokoje, plně vybavenou kuchyň a koupelnu. Technické zázemí areálu tvoří celkem tři vodní věže s úpravnou vody a umývárnami a záchody (10 splachovacích + 10 suchých). Elektřinu zajišťují fotovoltaické systémy a v případě kliniky rovněž generátor.

Farmu, která zatím poskytuje především potraviny pro potřebu jídelny, tvoří zeleninové záhony se zavlažovacím systémem, 60 ovocných stromů v areálu, dva rybníky pro chov ryb (tilápií) a slepičí farma se 400 slepicemi. Nákup traktoru umožnil obdělávat větší plochy, a tak bylo pronajato dalších 8 ha polí mimo areál, na kterých se pěstuje kukuřice a fazole.

V rozvoji celého projektu je kladen důraz na komplexní řešení problémů, trvalou udržitelnost, aktivní práci s místní komunitou, nenásilný respektující přístup, všestranný rozvoj a používání moderních, prožitkových metod výuky. Snahou je vytvářet podnětné prostředí podporující tvořivost, samostatné kritické myšlení a schopnost nenásilně vyjadřovat vlastní názory a zároveň naslouchat ostatním a respektovat odlišnosti.

Ukázka života dětí z Keni

Ukázka života dvou dětí z Keni – první chlapec žije ve hlavním městě Keni Nairobi a druhé dítě – holčička, žije na stejném místě jako naše Ruth a chodí do stejné školy.

http://www.centrumnarovinu.cz/content/kena-jak-se-zije-v-africe